Offline kanalitest otsingusse

Offline kanalitest otsingutesse

iProspecti hiljutine uuring näitab, et otsingumootorid muutuvad kasutajate seas üha olulisemateks. 55 protsenti kasutajatest, kes olid vanemad kui 25 aastat, arvas, et otsingumootorid on nende veebikasutamises viimase aastaga tähtsamaks muutunud. 18 kuni 24 aastaste seas oli see number juba 72 protsenti. Üle poole internetikasutajatest (54%) sooritab vähemalt ühe otsingu päevas.

iProspect Offline Channel Influence on Online Search Behavior uuringu peamine küsimus oli aga, selgitada välja kuidas muud meediakanalid mõjutavad otsingumootorite kasutamist. Tähtsamateks kanaliteks osutusid siin telereklaam. 37 protsenti uuritavatest ütles, et telereklaam on mõjutanud neid otsingumootori abil lisa infot otsima. Teiseks mõjutajaks, mida nimetas 36 protsenti inimestest, oli sõbra või tuttava käest kuuldud info ja kolmandal kohal, 30 protsendiga, oli ajalehe- ja ajakirjareklaam. Kõik need numbrid on umbes veerandivõrra suuremad nende seas, kes kasutavad otsingumootoreid igapäevaselt.

Kõige olulisem number selles uuringus on see, et 39 protsenti nendest, kes läksid mõne muu kanali mõjul otsingut sooritama, jõudis lõpuks ka reaalse ostuni reklaamitud ettevõttest. Vastav tee näekb kõige otsesemal kujul välja nii: TV > otsing > firma koduleht > ost. Neid tulemusi vaadates või aru saada, miks USA kindlustusfirmad just sellist telest-veebi taktikat kasutavad. Olenemata sellest, et tele efektiivsust üha madalamaks peetakse võib sellest , mõistliku kasutamise korral, päris palju abi olla.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.