Toimiva kodulehe valmistamine

Teie ülesandeks on ettevõtte kodulehe loomine. Tihti on esimeseks rektsiooniks ebakindlus: Appi! Mida nüüd teha? Ma ei tea veebiasjadest midagi! Millest alustada?

kodulehe valmistamineSelline reaktsioon on täiesti tavaline ja selle põhjuseks on arvamus, et kodulehe valmistamine on väga keerukas tehniline projekt. Tegelikkuses on tehniline osa ehk infotehnoloogia ja programmeerimine toimiva kodulehe valmistamisel suhteliselt teisejärgulise tähtsusega. Tehnoloogiline lahendus peab olema toimiv ja kasutajasõbralik ning sellega kasutajale nähtamatu. Kas kodulehe valmistamisel kasutakse programmi A, B või C on ebaoluline – kodulehe edu tagab asjalik sisu ja kasutajale arusaadav ülesehitus.

Kodulehe valmistamine on turundus- mitte programmeerimisülesanne

Enamus kodulehti ei täida neile pandud ootusi just seetõttu, et neid arendatakse, kui tehnilisi projekte. Järgnevalt on toodud mõned põhimõtted, mis on teile abiks toimiva kodulehe valmistamisel.

Vajaduste analüüs ja kodulehe projekt

Nagu iga töö puhul tuleb alustada planeerimisest. Selleks, et luua toimiv kodulehekülg, on vaja vastata järgmistele küsimustele:

Milleks?

Eesmärgi püstitamine. Milleks teil kodulehte vaja on?

Sellele küsimusele vastamiseks, peate läbi mõtlema, mida teie ettevõte kodulehe abil saavutada tahab. Analüüsides ettevõtte vajadusi jõuate vastuseni, milleks teil kodulehte vaja on. Kui eesmärgid on püstitatud siis on juba oluliselt lihtsam otsustada, mida ja kuidas kodulehel avaldada. Igal ettevõttel on kodulehe loomisel erinevad eesmärgid:

 • Turundus ja bränding – firma imago edendamine, reklaamikampaaniate korraldamine.
 • Müük – käibe kasvatamine, tellimused ja/või müük internetis.
 • Protsesside optimeerimine – vähendada personali koormust, andes kliendile võimaluse leida kodulehelt ise vajalik info. Kiirendada tellimis- ja müügiprotsesse.
 • Lahendada mõni muu müügi või kommunikatsiooni probleem.

Eesmärk peab olema selgelt sõnastatud, vastasel juhul muutub kodulehe valmistamine väga laialivalguvaks ja tulemus ei täida ootusi. Suuremate ettevõtete puhul on kodulehel mitmeid erinevaid eesmärke. Sellisel juhul tuleb need tähtsuse järjekorda seada, eraldi analüüsida ja leida võimalus need oma kodulehel ühtseks tervikuks siduda.

Eesmärgistamisega tuleb jõuda selleni, et valmival kodulehel on kindlad numbrilised eesmärgid, milleks võivad olla:

 • Veebipäringutest tulev käive
 • Päringute arv
 • Uudiskirjaga liitujad
 • E-poe müük
 • Klientide küsimustele vastamine, inimese sekkumiseta

Kellele?

Selleks, et kasutajad ei põgeneks teie kodulehelt esimese viie sekundi jooksul tuleb endale selgeks teha, kellele koduleht on suunatud. Teil võib olla küll suurepärane eesmärk aga, kui te ei suuda külastajas huvi tekitada siis jääb see saavutamata. Ükski koduleht ei suuda rahuldada kõikide kasutajate soove.

Kodulehe sihtgrupi määramisel lähtuge eesmärgist – keskenduge tarbijaile, kes on eesmärgi saavutamiseks kõige olulisemad. Kui eesmärke ja sihtgruppe on mitu, siis tuleb neid eraldi analüüsida. Tuleb vältida olukordi, kus kasutaja eksib juhuslikult temale mitte mõeldud alajaotustesse ja kaotab teie pakutava vastu huvi.

Kes kuuluvad teie sihtgruppi? Millised ühised huvid ja eesmärgid on teie kodulehe potentsiaalsetel kasutajatel? Kuidas saada kasutajate soovide kohta infot?

Kindlasti peaksite oma olemasolevatelt klientidelt uurima, mida nemad sooviksid kodulehel näha. Kui vähegi võimalik tuleks planeerimisse kaasata olemasolevaid kliente. Oma klientidelt saate infot, mida te ise ei näe ja see aitab luua väga kliendisõbraliku lahenduse.

 • Kellele on teie sõnum suunatud?
 • Miks peaksid nad teie sõnumist huvitatud olema?
 • Mida potentsiaalne klient teie kodulehelt otsib?
 • Kas nad tahavad infot toodete kohta, tellimis- ja ostuvõimalusi või veel midagi muud?
 • Kas neid huvitab lühiinfo või mahukad ülevaated?
 • Millised on nende hoiakud firma sõnumi suhtes?
 • Mis on neil ühist: vanus, sissetulek, haridus, karjäär, elustiil?
 • Millisel tasemel on nende arvutioskused?
 • Kas nad ootavad “tehnoloogia viimast sõna” või tunnevad nad selle ees end ebamugavalt?
 • Kas nad on vilunud internetikasutajad või vajavad nad väga igal sammul “käehoidmist”?
 • Kas kasutajad on erinevatest rahvustest kas on vaja uurida erinevusi nende kultuuritaustas ja kommetes?

Pane kokku oma sihtgrupi kirjeldus nii, et saad veebi sisu luues temaga “suhelda”. Tooda sisumaterjale seda inimest otse kõnetades. Kasuta keelt, mis on talle oma pärane ja räägi asjadest, mis on talle tähtsa.

Mida?

Kuidas püstitatud eesmärgid saavutada? Mida teha, kui eesmärgid püstitatud ja sihtgrupid määratud? Kuidas teha kodulehte? Nüüd tuleb panna paika tegevused, mille abil eesmärgini jõuda. Eelnevalt seatud eesmärkide saavutamiseks võivad olla vajalikud järgmised tegevused:

 • Turundus ja bränding – luua lehekülg, mis oma kujunduse ja sõnumiga kinnistab lojaalseid kliente ja aitab muuta potentsiaalsete tarbijate mõttemalle. Anda lisainfot sõnumitele, mida ettevõte edastab teistes meediakanalites.
 • Müük – luua klientidele lihtne võimalus esitada tellimusi ja osta teie tooteid/teenuseid minimaalsete pingutustega. Anda klientidele suunavat infot, et nad saaksid oma ostud ja tellimused sooritada “iseteeninduse” korras.
 • Protsesside optimeerimine – suunata võimalikult suur osa klienditeenindusest ja muudest rutiinsetest operatsioonidest internetti. Kui kasutaja saab oma probleemid ise lahendatud, siis teie kulud vähenevad ja kasutaja rahulolu tõuseb.

Väga oluline on planeerida kodulehe sisutekstid, pildimaterjal, dokumendid ja muud meediatüübid. Kodulehe sisu ja struktuur tuleb juba algfaasis paika panna (vähemalt artiklite pealkirjad ja teemad). See aitab teil saada projekti käigust parema ülevaate ja leida erinevate artiklite ning teemade vahel seoseid.

Kodulehe sisu on selle edukuse kõige olulisem komponent. Sisu planeerimisel ei tohi unustada eesmärki. Kui tekib küsimus, kas see või teine infojupp peaks lehele minema, tuleb alati vaadata, kas ja kuidas see aitab meil eesmärki saavutada. Kas see kõnetab sihtgruppi ja aitab meil otsust oma poole kallutada.

Kuidas?

Nüüd tuleb leida lahendused, kuidas sisu kõige paremini kasutajani viia (menüüstruktuur, navigatsioon, disain).

Kasutaja on laisk ja kannatamatu. Kasutaja eemalepeletamine on erakordselt lihtne. Andke neile liiga vähe (“Siin pole midagi!”) või liiga palju infot (“Huvitav kas nad arvavad, et ma viitsin siit iva üles otsida?”), ajada neid segadusse info halva struktureerimise või segase navigatsiooniga (“Siit ei leia ju mitte midagi üles!”). Alati tuleb meeles pidada, et koduleht PEAB meeldima kasutajale ja VÕIB meeldida teile endale.

Kes, mida tegema peaks?

Kodulehe eesmärk ehk vastuse küsimusele “milleks” peaks paika panema ettevõttes turundusega tegelev inimene või osakond. Kuigi eesmärgi püstitus tuleb reeglina ettevõttest, siis alati on abiks turundusfirmade kogemuse kasutamine. Sellega kaasate projekti laiema vaatenurga ja ideid, mis ei pruugi teile endale pähe tulla aga võivad oluliselt kaasa aidata kodulehe edukusele.

Kodulehe sisumaterjalide ja ülesehituse loomisel on mõistlik kaasata abi väljast. Kuigi enamus lehe algmaterjalidest tuleb ettevõttest, siis erialaga otseselt mitte seotud spetsialist aitab vältida liiga spetsiifilisi materjale ja enese naba imetlemist, mis võivad potentsiaalse kliendi eemale peletada.

Kodulehe ülesehituse kavandamisel on väljast poolt ettevõtet kaasatud isikul oluliselt lihtsam infot “suupärasteks” tükkideks jagada kui selle infoga päevast päeva kokkupuutuval töötajal. Kodulehe kõige olulisem ja töömahukam osa ongi sisumaterjalide loomine, sest sisu on kodulehe kõige olulisem osa! Kui veebileht valmib, siis võib see mitu aastat tehniliselt muutumatuna püsida, aga sisu muutub ja lisandub pidevalt.

Enamus ettevõtetes ei ole palgalist kujundajat seetõttu ostetakse kujundus enamasti väljastpoolt ettevõtet. Kujundaja valikul tuleb eelistada professionaali, kes suudab kujundusi valmistada eesmärgikeskselt. Hea kujundus aitab kindlasti kaasa teie sõnumi tarbijani viimisel, kuid hea kujundus on palju rohkem kui ilus välimus.

Kujundus on nagu riiul, millel teie tooteid ja teenuseid esitletakse. Riiul peab olema korralik ja lihtne kasutada, aga inimesed ei tule poodi riiulit imetlema, vaid keskenduva selle sisule.

Kodulehtede valmistamine ja vajalikud programmeerimistööd tellitakse enamasti vastava ala spetsialistidelt. Kuna enamus tegelasi, kes ennast veebispetsialistideks nimetavad, suudavad luua toimiva lahenduse, siis peaks valiku tegemisel peamiseks kriteeriumiks olema see, kui hästi suudavad spetsialistid ennast seatud eesmärkidega ühele lainele viia.

Kui küsimused milleks, kellele, mida ja kuidas on saanud põhjaliku vastuse siis kuidas kodulehte teha ja võite julgesti pihta hakata. IT-meeste jutule minnes võite, nende tehnilistest terminitest kubiseva jutu peale õlgu kehitada ja küsida kuidas see aitab teil oma eesmärki saavutada.

Priit Kallas