3% internetti

See artikkel ilmus 18. mail 2006. a Postimehe IT lisas


Internetti kasutavad kõik! See on natuke ennatlik väide, kuid selle poole oleme praegu teel. Kui mitte kõik, siis enamus ettevõtteid võib julgelt väita, et nende olulisemad kliendid kasutavad internetti. TNS Emori andmed näitavad, et eelmise aasta lõpus kasutas regulaarselt internetti 58 protsenti 6-74 aastastest eestimaalastest, mis on ligikaudu 700 000 inimest. See ei kajastu aga kuidagi Eesti reklaamiandjate meediakulutustes.

Praegune olukord internetireklaamis on kasin. 2005. aastal kulutati Eestis meediareklaamile üle 1,1 miljardi krooni. Sellest summast jõudis internetti vaid 40 miljonit krooni ehk 3 protsenti kogu meediakulutustest. Kasv on küll kiire,  35 protsenti võrreldes 2004. aastaga, kuid see ei muuda tõsiasja, et ettevõtjate enamus alles võõristab reklaami internetis.

Sellistes riikides nagu USA ja Suurbritannia on interneti osakaal meediareklaamis üle kahe korra suurem kui meil, vastavalt 6 ja 7,8 protsenti. Järgmisel aastal möödub nendes riikides internetireklaam mahult välireklaamile kulutatud summadest ja aastaks 2008 jõuab internetireklaam samale tasemele raadioreklaami mahuga.

Hiljuti kuulsin meediaproffide hinnangut selle kohta, et kontakti hind on internetis kaks korda odavam kui teles ja raadios ning isegi kuni neli korda odavam trükimeediast. On selge, et erinevates kanalites on reklaami efektiivsus erinev, kuid kuidagi ei tahaks uskuda, et interneti ja trükimeedia kontaktihindade vahe tegelikku olukorda peegeldab. Seega on just täna õige aeg kasutada reklaamikanaleid internetis ja eraldada suuremaid summasid internetiturundusele, sest mida aeg edasi, seda rohkem hinnad paika loksuvad. Praegu on võimalik saada reklaami internetis odavalt. Internet on meediakanal nagu iga teinegi ja need, kes seda varem kasutama hakkavad võidavad võrreldes hilisemate tulijatega.

Reklaam internetis toimib ja seda mitte ainult eraldiseisva kanalina, vaid aidates ka teistes kanalites jooksvate kampaaniate efektiivsust suurendada. Internet sobib reklaamimaks kõike elektroonikast esmatarbekaupadeni. Neid kahte väidet illustreerib ilmekalt Colgate näide. Kulutades hambapasta reklaamieelarvest 11 protsenti internetis, saavutati viiendiku võrra paremaid tulemusi, kui sama summa vaid tele ja trükimeedia vahel jagades. Teistpidi tähendas see seda, et saavutamaks samu tulemusi ilma internetti kasutamata, oleks pidanud eelarvet suurendama peaaegu veerandi võrra.

Internetireklaamile kulutatav osa meedia eelarvetest kasvab veel aastaid. Kui vaadata kuidas mitmed suured ja eesrindlikumad reklaamiandjad praegu oma eelarveid jaotavad, siis võiks arvata, et internet jõuab meediakanalina küpsusesse siis, kui sinna suunatava reklaamiraha osakaal tõuseb 25 kuni 30 protsendini kogu  meediakulutustest. See number võib aga veelgi suuremaks osutuda, sest vaid internetis esindatud ettevõtted alles arenevad ja nende puhul on oluliselt suurem osa reklaamieelarvest suunatud elektroonilistesse kanalitesse. Näiteks internetioksjoneid korraldava Ebay reklaamirahast 62 protsenti kasutatakse erinevates internetikanalites.

Lisaks odavale kontaktihinnale on internetireklaamil teiste kanalitega võrreldes mitmeid eeliseid. Kõige olulisemaks neist on mõõdetavus. Internetireklaami puhul on võimalik väga lihtsate vahenditega mõõta iga klikki, iga külastust ja lõpuks ka seda, mida reklaami abil kodulehele kohale toodud külastaja tegi. Kas ta ostis kauba, esitas tellimuse või sooritas mõne muu vajaliku tegevuse. Teise eelisena võiks välja tuua kiiruse ja paindlikkuse. Nimelt saate ühe reklaampinna peal näidata inimestele erinevaid loovlahendusi ja testida, milline neist toimib paremini ning vastavalt sellele muuta oma plaane.

Kokkuvõtteks võib öelda, et olenemata väikesest osast meediakulutustes on käes aeg internetireklaamile tõsisemalt panustama hakata. Ärksamad turundajad on sellest aru saanud ja kulutavad juba praegu internetireklaamile oluliselt suurema osa oma eelarvest.

Priit Kallas

Pärast seda, kui artikkel oli juba trükki läinud selgus Äripäeva seminaril Internetiturundus avaldatud TNS Emori andmetest, et 2006. aasta esimeses kvartalis kasvas internetireklaami maht 69%, mis on kaks korda suurem kasv, kui 2005. aastal.

Vaata ka neid viiteid:Igapäevase internetiturndus-doosi saate lugedes Sevenline internetiturunduse ajaveebi. Meie aja veebist leiate uudiseid, artikleid, nõuandeid, trende ja palju muud, mille ühiseks nimetajaks on internetiturundus. Meie aja veebi saate lugeda veebilehelt kui ka RSS-ina.


[TOP]üles[/TOP]