Interneti tulevik

Pew Internet & American Life Project uuris erinevatelt internetiinimestelt, milline võiks olla internet aasta 2020. The Future of the Internet II toob välja, et enamuse arvates on selleks ajaks kasutusel odav globaalne võrk, mis loob kõikjal uusi võimalusi. Inimesed kontrollivad ikka veel tehnoloogiat, kuid üha enam tegevusi tehakse smart agentite kaudu. Samas 42 protsenti vastanutest kahtles inimese võimes kiirnevalt arenevat tehnoloogiat kontrollida. Tekib technovaenlaste grupp, kes võitlevad kõige tehnoloogilise vastu. Paljud arvavad, et inglise keel on globaalne suhtlemise keel, kuid ei tõrju teisi keeli välja. Teise trendina oodatakse mandarini tähtsuse kasvu. Tegemist on 115 leheküljelise aruandega (PDF) nii, et huvilistel peaks mõneks ajaks tegevust jätkuma.

Tagged with:

1 thought on “Interneti tulevik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *