Tehnoloogiaga harjumine

Kuna meil eriti inimesi ei uurita, siis tuleb kasutada välismaist infot ja üritada selle najal kohalikke oletusi teha. Pew Internet & American Life Project on välja tulnud uuringuga A Typology of Information and Communication Technology Users (PDF).

Kõige olulisem tähelepanek selles uuringus on see, et juba üle 30 protsendi USA kasutajates on tehnoloogiasse sukeldunud. Nad kasutavad IKT võimalusi täies ulatuses oma produktiivsuse suurendamiseks ja kaaslastega suhtlemiseks. Teises otsas on inimesed, kes ei kasuta üldse uuemaid tehnoloogiaid ja neis on 15% (peamiselt vanem generatsioon).

Meie numbrid veel ilmselt sealmaal ei ole. Tõenäoliselt on „äralõigatute“ protsent meil natuke suurem, sest nagu Emori andmed näitavad on 50-59 vanusegrupis 43 protsenti internetikasutajaid. 60-74 vanuste juures langeb see number juba 17 protsendini (sellele lisanduvad küll, sarnaselt USA uuringule mobiilikasutajad).

Meie jaoks on vast oluline see, et need inimesed, kellel on raha, mida kulutada on enamuses juba internetis kohal. 30-39 vanustes seas on neid 83 protsenti ja 40-49 grupis 65 protsenti. Mulle tundub, et see on demograafiline vahemik, mida peaks turunduses väga tõsiselt võtma.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.