Kulutused internetireklaamile kasvavad

Üha suurema osa ettevõtete turunduseelarves on koht ka internetil. Outsell korraldas uuringu, mille tulemustest nähtub, et 80 protsenti reklaamijatest kasutavad kanalina ka interneti ja see number peaks aastaks 2008 jõudma vähemalt 90 protsendini. Need turundajad kulutavad internetis 18,2 protsenti oma turunduseelarvest. Ligi kolmandik sellest rahast kulub oma kodulehe arendamisele ja optimeerimisele.

1200 Ühendriikide ettevõtet hõlmanud küsitluse tulemusena arvab Outsell, et trüki-, raadio- ja telereklaami osakaal hakkab vähenema, kuid need ai kao täielikult. Reklaamijad hakkavad üha rohkem kasutama sihitud, märksõnadel põhinevat, reklaami. Reklaamile otsingumootorites oodatakse 2006. aastal 26 protsendilist kasvu. Reklaami Google’is peetakse efektiivsemaks, kui Yahoo! ja MSN’i lahendusi.

Kõige efektiivsemaks traditsiooniliseks turunduskanaliks peetakse üritusturundust (74%), millele järgneb otsepost (72%). Online kanalitest peetakse efektiivseimaks emailiturundust (65%) ja reklaami otsingumootorites (54%).

Kogu online reklaami maht kasvab 2006. aastal 19 protsenti ja 20 protsendiline aasta kasv peaks jätkuma vähemalt 2008. aastani.

Eesti kohta sellised põhjalikud andmed puuduvad, kuid oletades, et me olema ligikaudu kolm aastat ameeriklastest taga võiks selliseid numbreid Eestis oodata aastatel 2008 või 2009.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.