Reklaami automatiseerumine

Peaaegu alati, kui ma räägin internetiturunduse tulevikust, siis mainin seda, et reklaam killustub ja automiatiseerub. Selle all pean silmas seda, et tekib palju väikeseid keskkondi, mille efektiivseks kasutamiseks on vaja AdSense tüüpi automatiseerimist. Samuti muutuvad teised elektroonilised kanalid (tele, raadio) IP põhisteks ja saavad sellega AdSense-laadsetele vahenditele kättesaadavaks. Mainisin seda tendentsi ka Google teemalises kirjutises Do No Evil.

Paarpäeva tagasi on sama teemat puudutanud SEO Space, kirjutades What if Google Focused on Traditional Media?. Mis saab tavakanalitest, kui Google tõsiselt asja kallale asub? Piloodiga on juba alustatud.

Meediakanalitele oleks see kurb uudis. Praegu võib hea müügimees müüa kehva kanalit paremini, kui kehv müügimees head kanalit. Kui asja kallale lasta tehnoloogia, siis on tulemuseks, et asju ostetakse numbrite järgi nagu praegu AdWordsi puhul.

Mingil hetkel me jõuame sellise olukorrani. Mitte saja protsendiliselt ja igas valdkonnas, aga suuremalt jaolt kindlasti, sest nii on efektiivne. Kas see toimub vii, kümne või viieteist aastag on ise küsimus. (Disclaimer: asi ei pruugi toimida väikestel turgudel ja muudel erijuhtudel).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.