Media – Mass = Journalism 2.0

Steve Rubel viitab väga asjalikule Washington Post’i artiklile, milles arutletakse ajakirjanduse, avalike suhete ja reklaami suundade üle maailmas, kus internet on muutunud peamiseks meediakanaliks ning auditoorium on killustunud väikesteks kogukondadeks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.