Tagged: ajakirjandus

Media – Mass = Journalism 2.0 0

Media – Mass = Journalism 2.0

Steve Rubel viitab väga asjalikule Washington Post’i artiklile, milles arutletakse ajakirjanduse, avalike suhete ja reklaami suundade üle maailmas, kus internet on muutunud peamiseks meediakanaliks ning auditoorium on killustunud väikesteks kogukondadeks.