Surfamine ajaviiteks

Ühendriikides läbiviidud uuring näitab (Growing Numbers Surf the Web Just for Fun), et kaks kolmandikku internetikasutajatest on surfanud internetis lihtsalt ajaviiteks ilma igasuguse muu eesmärgita, kui aega surnuks lüüa. 30 protsenti inimestest teeb seda peaaegu iga päev. Kõige rohkem kasutavad internetti ajaviiteks 18-29 aastased. Nendest tervelt 82 protsenti on sihitult internetis ringi luusinud.

Huvitav oleks teada, kuidas sellistele inimestele reklaam mõjub? Kuna nad ilmselt igavlevad ja ajaga kitsikuses ei ole, siis võivad nad olla reklaamile suhteliselt vastuvõtlikumad ning milline oleks kõige tõhusam tee nendeni jõudmiseks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.