Nüüd on internet väikese tähega!

Natuke vähem kui aasta tagasi kirjutasin, et internet kirjutatakse suure ja väikese tähega. Siis ma olin radikaalne revolutsionäär, kes pakkus välja midagi ennekuulmatut. Reeglid pidid täitmiseks olema 🙂

OK! Nüüd on siis uued reeglid. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus (30.06.2008) on selline, et keeletoimkond neab mõlemat algustähevarianti keeleliselt korrektseks. Niisiis Internet ja internet. Huvitav on näha kuidas keel areneb.

Kogu otsus ise on selline:

Internet ja internet
Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus (30.06.2008)

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas mitmete asutuste ja isikute palvel algustähekasutust arvutivõrkude nimetamisel.

Seni antud soovitused (mh „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”) viitavad üksnes arvutivõrgule nimega Internet. Asjatundjate selgitusel on aga paralleelselt olemas üldisem võrgustiku mõiste, mida laensõnaga samuti internetiks nimetatakse ja mis oli tuntud enne ülemaailmsele arvutivõrgule Interneti nime andmist. Praktikas ei põhjusta algustähe erinevus arusaamatusi, kuigi suure tähega märgitakse konkreetset arvutivõrku ja väiketähega üldmõistet. Seepärast peab keeletoimkond mõlemat algustähevarianti keeleliselt korrektseks. Tähele tuleb panna, et nimena vormistamisel on sõnaühendites vaja kasutada sidekriipsu (Interneti-ühendus, Interneti-allikad), samas kui üldmõistet tähistava termini puhul saab ühendi kirjutada kokku (internetiühendus, internetiallikad).

You may also like...

5 Responses

 1. friizu says:

  See Emakeele selts on küllap tore oma ala spetside kogum, aga antud juhul lasid nad väga mööda. Internet on mõiste, nagu intranet – 99.99% kasutusjuhtudest. Sellised toredad võõrsõnad eestipäraste ees liidestega. Minumeeli Internet suure algus tähega, tähistab ühte süsteemi, mida tänapäeval ei ole enam olemas. Internet = avalik võrgustik, intranet = siesvõrgustik. Kui me nüüd kirjutame Internet või Intranet, siis millest me räägime ?

 2. Priit says:

  Mul oli ka alguses selline mõte, et Interneti ei ole ju, aga kui 3-aastane Peeter saab 30 aastaseks, siis ta ju ei muutu peetriks 🙂 või lakka olemast.

 3. Aiku says:

  Sellest kirjutati ja vaieldi juba aastal 2003: http://groups.google.com/group/ee.keel/browse_frm/thread/c3d2a7109d15798b/ca7bc983d2b25979

  Keeletoimkonna soovitus on mu meelest täitsa omal kohal.

 4. Siim says:

  Friizu, inTRAnetile ei ole siin lähteartiklis viidatud.

  Ent targemad, seletage mulle palun lahti “paralleelselt olemas üldisem võrgustiku mõiste, mida laensõnaga samuti internetiks nimetatakse” – milline Üldisem Võrgustiku Mõiste? Minu teada mõtleb enamik inimesi “üldise võrgustiku interneti” all ikkagi seda TCP/IP põhist andmevahetust, mis kasvas välja ARPANETist ja kasutab valdavalt HTMLi (kuid ka nt veebiteenuseid jm)?

 5. Priit says:

  Minu nägemuses on internet asi, millele nimeks on Internet. Seda võrku on meie planeedil üks tükk. Kui keegi teeb meie planeedile selgelt eristuva teise globaalse võrgu (elektrivõrk, teedevõrk vms näiteks), siis on tal vaba võimalus seda nimetada näiteks Voldemariks.

  Ja veel, lihtsalt kõrvalpõikeks, kui sa räägid meie taevas säravast tähest, kas nimetad seda Päikeseks või päikeseks?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.