Muutuv turundus

Richard Edelman (maailma suurima sõltumatu PR-firma juht) kirjutab essees Me2 Revolution muutuvatest suhetest ettevõtete ja tarbijate vahel. Siiani on laialt levinud arvamus, et korporatiivne kommunikatsioon on kontrollitud ja kontrollitav. See mudel on aga muutumas ja üha rohkem osalevad selles kommunikatsioonis tarbijad, kes suhtlevad oma vahel võrdsetena.

Edelman’i korraldatud uuringust selgub, et kõige usaldusväärsemaks isikuks mingil teemal peetakse “teist inimest või kaaslast”. See trend on viimaste aastatega üha tugevamaks muutunud. Näiteks ettevõtte juht oli kõigis 11 uuringus osalenud riigis usaldusväärsete isikute nimekirja teises pooles.

Richard Edelman näeb põhjustena inimeste soovi olla rohkem kui tarbija, kuuluda sotsiaalsesse võrku ja jagada oma kogemusi teistega. Ta soovitab ettevõtetel infoga vabamalt ringi käia jagada seda oma töötajate ja tarbijatega, olla võimalikult läbipaistev.

Tegemist on samade mõtetega, millega The Cluetrain Manifesto tuli välja juba 2000. aastal, kuid mis on nüüd natukene korporatiivsemasse vormi rüütatud ja ka reaalsete uuringuandmetega toetatud. Internet on purustamas kommunikatsioonimonopoli, mis siiani on kuulunud ettevõtetele ja suurele meediale.

0 thoughts on “Muutuv turundus”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *