Kas oled noor või vana?

Sellele küsimuse vastuse saab ennustada teades sinu suhtlemiseelistusi. 75 protsenti täiskasvanutest kasutavad emaili rohkem kui IMi. 75 protsenti teismelistest kasutab IMi rohkem kui emaili ja 30 protsenti teismelistest ütleb, et ei kujuta elu ilma IMita endale ette (sama arvab ainult 17 protsenti täiskasvanutest.). Sellised tulemuseni jõudis hiljutine AP-AOL uuring.

Mina kuulun selgelt lubjakate sekka. IM ei ole mulle võõras, kuid peamiselt liigutan sõnumeid siiski e-posti teel. Ma ei ole harjunud mingit olulist teemat IMi kaudu arutama ja arvan, et mail on selleks palju sobivam kanal. Niisama lobisemiseks on aga sobivam skaip, telefon või tuleks üldse ise kohale minna.

Näost näkku suhtlemine (või audiokontakt) on esmane ka ERITI oluliste teemate käsitlemisel. E-kanalid on ikkagi peamiselt info edastamiseks. Otsustamine, läbirääkimine,veenmine, need käivad ikka vanal heal käsitsi meetodil.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.