E-haiguslood

Nii siin, kui seal arutletakse usinalt e-haiguslugude vajalikkuse üle. Arvamusi on mitmeid ja need jagunevad peamiselt kahte ossa esiteks need, kes on üldiselt asjaga nõus, kuid on mures rakenduse turvalisuse, juriidiliste ja muude aspektide pärast. Siis on grupp inimesi, kes arvavad, et kõik asjade ei peaks olema internetis ja nende asjade hulka kuulub ka inimese haiguslugu. Kardetakse, et baas lekib ja seda saab hiljem turult osta.

Osad peavad arstide vastupanu nende hirmuks suureneva kontrolli ees. Teised aga arvavad, et haiguslugu on mingisugune arstide sodipodileht, mis ei peakski laiemasse tsirkulatsiooni sattuma. Samuti arvatakse, et hambaarst ei peaks teadma, milliseid muid probleeme sul on.

Mul tekkisid haiguslugude internetiseerimise asjus sellised mõtted. Esiteks tundub mulle, et arstide vastuseis on peamiselt kartus suureneva vastutuse ees. Näiteks minu pojal soovitasid kolm erinevat arsti röntgenipildi alusel adenoide lõigata ja kui titt juba opilaual magas, siis tekkis neljandal arstil küsimus “Mis adenoidid?”

Teiseks ei ole minu haiguslugu arstide märkmeleht ja sinna tuleb kirjutada selget ja üheselt mõistetavat juttu. Väide, et e-haiguslugu muudab arstide poolt kirjutatava üldsõnalisemaks ja vastutusest kõrvale hiilivalt ümmarguseks ei pea minu arust vett. Hämamine jääb ju igaveseks kirja.

Turvalisus ja kes, mida näeb on muidugi olulised küsimused, aga nendega tuleb tegeleda mitte öelda, et asi on jube ebaturvaline ja me siis ei tegele sellega.

Kolmas mõte on see, et kogu info, seal hulgas ka haiguslood,jõuab varem või hiljem internetti ja selle vastu ei saa keegi midagi teha. Selle tendentsiga võib kaasa minna ja sellest kasu lõigata, aga vastupanu on mõttetu.

You may also like...

1 Response

  1. Elver says:

    <i>"Teiseks ei ole minu haiguslugu arstide märkmeleht ja sinna tuleb kirjutada selget ja üheselt mõistetavat juttu."</i>

    See ei ole võimalik. Tegeled turundusega, peaksid teadma küll milline on "poliitiliselt korrektne" kõnepruuk ja milline on "mees maalt ja hobusega, aga otse ütlev" kõnepruuk.

    Kui sa ütled inimesele, et ta on "laisk", siis ta võib solvuda ja/või vihastuda. Kui sa ütled, et ta on "välispidiselt motiveeritav", siis ta võib seda isegi komplimendina võtta.

    "Välispidiselt motiveeritav" on poliitiliselt korrektne termin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.