Näost näkku

Society for Human Resource Management viis läbi uuringu, mille tulemusena tõdeti, et näost näkku inimestega suheldes saavad meeskonnad oma asjadega kiiremini hakkama. Virtuaalsed tiimid on oma töös ja suhtluses vähem efektiivsed ja neil kulub ülesannete lahendamisele rohkem aega, kui näost näkku meeskondadel.

Virtual Teams: A Meta-Analysis uuringus täheldati ka seda, et kui meeskonna liikmed on üksteisega eelnevalt tuttavad, siis ei ole erinevused väga suure. Lühikeses kokkuvõttes on toodud ka mõned mõtted, kuidas muuta kaugsuhtleva meeskonda edukamaks.

Ma ise tunnen pidevalt vajadust keerukamate projektide puhul inimestega näost näkku suhelda. Seda isegi siis, kui otsest vajadust nagu polekski. See on minu arust palju tulemuslikum ja kiirem. Huvitav, kas see aeg, mille võidame suhtlemise kiiruses kaotatakse väiksemas efektiivsuses?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.