RSS-i kasutajad ei tea, et nad RSS-i kasutavad

Nielsen//NetRatings poolt läbi viidud uuring (tulemuste ülevaade, slaidid) näitab, et enamus kasutajad, kes RSS-i kasutavad ei tea, et nad RSS-i kasutavad. Ameerikas ja Suurbritannias on 75 miljonit RSS-i kasutajat ja vaid vähem kui kolmandik neist teab, mis on RSS.

Peamiseks põhjuseks on siin see, et inimesed kasutavad erinevaid teenuseid, mis põhinevad RSS-il aga neid ei huvita tehnoloogia, millel need teenused põhinevad. Enamus inimesi ei tea ka seda, kuidas mobiiltelefonid või protsessorid toimivad, kuid kasutavad neid ohjeldamatult iga päev. Inglise keeles on levinud väljend “news feed”, mis otseselt ei seostu RSS-iga.

Kuigi RSS tundub muutuvat suure osa uudiste kandjaks, siis tegelikult ei pea inimene teadma, mis on RSS. Pigem on oluline, et see kes RSS-i oma info edastamiseks kasutab leiaks mooduse, kuidas inimesed ilma liigse tehnilise lobata neid teenuseid kasutama panna.

You may also like...

1 Response

  1. November 30, -0001

    RSS turundus

    Steve Rubel viitab asjalikule sissejuhatusele RSS turundusse. Phil Gomes kirjutab Start using RSS today! Asja sissejuhatuseks on tsitaat Microsofti ajaveebnikult Robert Scobleilt:

    Sorry, if you…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.