Mida jälgida kodulehele sisu kirjutamisel?

Tekstide kirjutamisel tuleks kasutada võimalikult vähe asesõnu ja üldisi nimetajaid nagu tooted, teenused, meie jne. Nende asemel on soovitav kasutada märksõnu, mis iseloomustavad teie lehte ja on seotud teie põhitegevusega.

Iga artikkel peaks keskenduma ühele konkreetsele teemale ja ka kasutatavad märksõnad peaksid vastama sellele artiklile. Siin on erandiks sellised lehed nagu “korduma kippuvad küsimused”, mille puhul on teema reeglina üldine ja ühel lehel võidakse puudutada väga erinevaid küsimusi. Ei ole mõtet kasutad märksõnu, mis antud teemaga ei haaku, lootuses, et see kuidagi lehe populaarsust suurendab.

Teksti pikkus

Artiklite kirjutamisel on soovitav jälgida, et nende pikkus oleks vähemalt 300 sõna (2000 märki ilma tühikuteta). Nii külastajad, kui ka otsingumootorid hindavad asjaliku ja sisukat informatsiooni.

Lehtede vahel linkimine

Kui lisatavas artiklis viidatakse teemale, mis on kodulehel juba olemas, siis tuleks ühelt artiklilt teisele viidata kasutades selleks viidatavat artiklit kirjeldavaid märksõnu. Kasutajad leiavad selliste linkide kaudu lisainfot ja otsingumootorid näevad, millised lehed on oma vahel seotud.

Liigendamine

Kasuta bold kirja ja vahepealkirju oluliste asjade välja toomiseks. See annab lugeja silmale pidepunkte ja teeb teksti paremini loetavaks. Samuti aitab see otsingumootoritel otsustada, mis on artiklis olulist. Ära kirjuta pikki tekstiblokke, sest need on väga raskesti loetavad.

Kirjuta inimestele

Kodulehele sisu lisamisel tuleb arvestada sellega, et te kirjutate seda inimestele, mitte otsingumootoritele. Otsingumootorid ei osta teie tooteid ega kasuta teie teenuseid. Tuleb leida tasakaal märksõnade tiheduse ja inimestele loetava teksti vahel. Kui tekst ei ole veenev ja külastaja ei tee seda, mida te temalt ootate, siis ei ole abi ka heast positsioonist otsingumootorites.

Mitte ainult müük

Kirjutage artikleid teemadel, mis teie külastajatele huvi võivad pakkuda. Ärge kirjutage ainult müügijuttu vaid andke nõu ja aidake inimestel oma probleemidele lahendused leida. Enamus teie kodulehe külastajatest ei ole veel nüüd-kohe-ostan-faasis ja seega tuleb neid suunate ja tekitada neis teie vastu positiivseid emotsioone.

Tehnilised elemendid

Otseselt otsingumootoritele mõeldud elementidest tuleks jälgida, et lehe tiitel oleks asjakohane ja sisaldaks sobivaid märksõnu. Ka lehe kirjeldus ehk description meta tag peaks olema temaatiline ja andma ülevaate lehe sisust.

Lisa infot veebi kirjutamise kohta leiab siit:
Märksõnad
What SEO Copywriting Is… and Isn’t
11 Techniques to Increase Page Views on Your Blog

3 thoughts on “Mida jälgida kodulehele sisu kirjutamisel?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *