Maili saada reedel

USAs läbiviidud uuringu järgi on kõige paremad päevad uudiskirjade ja muude kommertsmailide saatmiseks parimad päevad esmaspäev ja reede. Nendel päevadel avab kirja kõige suurem protsent inimesi vastavalt 25,6% ja 27,0%.

Kuigi protsentuaalselt avatakse kõige rohkem kommertskirju pühapäeviti (30,8%), siis võib oletada, et pühapäeviti loeb maili keskmisest vähem inimesi ja absoluutarvud jäävad seega teistest päevadest väiksemaks. Reede kasuks räägib ka asjaolu, et kui kirja kohe ei kustutata, siis on sel võimalus saada avatud pühapäeval või esmaspäeval, mis on samuti.

Reede vastu räägib asjaolu, et saadetud mailis olnud eriti tähtis info võib uue töönädala alguseks juba ununenud olla.

You may also like...

1 Response

  1. November 30, -0001

    Tehke oma uudiskiri!

    Tehke oma uudiskiri!

    Uudiskirja üheks olulisemaks tulemuseks on see, et te saate koguda olemasolevate ja potentsiaalsete klientide e-posti aadresse ning saate nende nõusoleku neile aegajalt infot…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.