Lingipuru 060614

  • Web Style Guide, 2nd Edition väga põhjalik ja ülevaatlik raamat veebikeskkonna arendamise erinevatest etappidest kirjeldatud on kõik peamised valdkonnad: protsess, kasutajaliides, kujundus jne.
  • Current style in web design, millised on tänapäevase (web2.0) kujunduse põhielemendid. Loetletud on erinevad elemendid ja toodud ka palju näiteid. Hea koht ideede ammutmiseks.
  • Google Trends – erinevate märksõnade otsingutrendid graafiliselt.
  • Research-Based Web Design & Usability Guidelines. Puhas kuld. Erinevad kasutatavuse elemendid, mis on inimestele hea ja mis mitte. Iga väite juures ka viide selle aluseks olevatele teaduslikele uuringutele.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.