Google: kuldsed reeglid

Firma on nii hea kui inimesed, kes seal töötavad ja inimesed on tavaliselt tulemuslikumad ja firmale kasulikumad, kui neisse hästi suhtutakse. Eric Schmidt (Google tegevjuht) ja Hal Varian (Berkeley professor ja Google konsultant) kirjeldavad Google personalijuhtimise põhimõtteid: Google: Ten Golden Rules. Need pole küll Google’ile ainuomased aga annavad hea ja kompaktse ülevaate, kuidas oma firma tähtsaimat vara kohelda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *