Google: kuldsed reeglid

Firma on nii hea kui inimesed, kes seal töötavad ja inimesed on tavaliselt tulemuslikumad ja firmale kasulikumad, kui neisse hästi suhtutakse. Eric Schmidt (Google tegevjuht) ja Hal Varian (Berkeley professor ja Google konsultant) kirjeldavad Google personalijuhtimise põhimõtteid: Google: Ten Golden Rules. Need pole küll Google’ile ainuomased aga annavad hea ja kompaktse ülevaate, kuidas oma firma tähtsaimat vara kohelda.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.