Efektiivne kampaania internetis

Kuidas töötavad teie reklaamikampaaniad internetis? Enamus kampaaniate analüüse piirdub külastajate arvu ja klikkimise protsendi jälgimisega. Külastajate arv on väga oluline. Klikkimise protsent näitab, kas teie reklaam töötab või mitte. Need kaks numbrit olenevad peamiselt teie reklaamist ja meediakanalist, kus te oma reklaami avaldasite. Nendest numbritest olulisemaks tuleks pidada külastajate protsenti, kes tegid seda, mida te neilt ootasite (conversion rate).

Kui teie kampaaniat pidas klikkimisväärseks näiteks 100 inimest siis kui paljud nendest tegid seda, mida te neilt ootasite? Kui paljud esitasid tellimuse, liitusid teie uudiskirjaga, pärisid lisainfot, täitsid registreerimisvormi?

Kas teie kampaanialeht oli küllalt efektiivne? Ainult reklaamist ei piisa! Reklaami sihtpunkti ehk kampaanialehe eesmärk on veenda külastajat tegema seda, mida teie tahate. (Reklaam, millel klikitakse on sarnane hüüdlausega tavalistes reklaamikanalites, kampaanialeht sarnaneb aga reklaami sisutekstiga, mis suunab külastajat tegema teile vajalikku otsust). Igal kampaanial peaks olema spetsiaalne kampaanialeht. Hästi ettevalmistatud kampaanialehe abil saate oluliselt suurendada külastajate muutmist ostjateks.

Kuidas suurendada firma kampaaniate efektiivsust internetis?

Oma kampaaniaga saate külastajaid suunata kolme erinevasse kohta. Vähem efektiivsest alustades on need järgmised:

Kodulehe avalehele – see on kõige ebaefektiivsem koht kuhu te saate külastaja suunata. Avaleht sisaldab tavaliselt üldist infot teie ettevõtte kohta. Konkreetse sõnumi puudumise tõttu on raske külastaja käitumist suunata.

Kodulehe sisulehele – suunates külastaja kampaaniaga seotud toote või teenuse lehele suurendate oma kampaania efektiivsust kuna külastaja saab konkreetset infot ja on palju tõenäolisem, et ta teeb seda, mida te temalt ootate.

Kampaanialehelekampaanialeht on reklaami sihtkohana kõige efektiivsem. Kampaanialehel saate oma sõnumit täpsustada ja esitada külastajale argumente, miks peaks ta tegema seda, mida ta temalt ootate. Spetsiaalsed kampaanialehed muudavad teie kampaania oluliselt efektiivsemaks võrreldes kahe eelmise võimalusega.

Kampaanialehed

Suurema efektiivsuse saavutamiseks, on soovitav teha igale bännerile, postitusele ja muule reklaamile oma kampaanialeht. Nagu eelnevalt mainitud ei piisa tavalisest lehest, mis teil juba internetis üleval on. Kui reklaamilink toob külastaja teie kodulehe alamlehele siis ei pruugi see vastata tema ootustele ja reklaamis lubatule. Samuti ei ole tavalise sisulehe sõnum optimeeritud konkreetse kampaania vajadustele.

Suunates külastaja ettevõtte kodulehe avalehele, annate talle rohkem infot, kui antud kampaania raames vajalik ja hajutate tähelepanu reklaamiga mitte seotud infoga. Kasutage kampaanialehti, millel keskendute ainult olulisele! Ainult konkreetse pakkumise väärtust suurendavale infole.

Üks sõnum korraga

Kampaanialehe loomisel on oluline silmas pidada, mida te tahate, et külastaja lehel teeks. Teil jäi eelmisest kampaaniast varuks põnev reklaamtekst? Ärge kasutage seda, kui see võib külastaja tähelepanu hajutada. Ettevõtte toodetest, teenustest ja ajaloost rääkige ainult juhul, kui see aitab suurendada reklaamitud pakkumise väärtust.

Kampaanialehe eesmärgiks on keskenduda ühele konkreetsele pakkumisele ja esitada külastajale küllaldaselt infot, mis aitaks tal soovitud otsust langetada. Hoidke külastaja tähelepanu vaid ühel asjal ja ärge kasutage midagi, mis võiks seda hajutada.

Kui palju teksti peaks kampaanialehel olema?

Kampaanialehe maht võib olla väga erinev ja oleneb konkreetsest kampaaniast, pakutavatest toodetest ja teenustest. Kui teie reklaamiks on bänner või reklaamlink siis peab kampaanialehel pakkumist täpsustama ja andma vajalikku lisainfot. Kui kanaliks on aga eraldi postitus, milles on pakkumine juba pikemalt lahti seletatud siis piisab kampaanialehest, millel vormistatakse külastaja soovitud tegevus.

Külastaja ei tohi kõhelda

Iga kõhklus ja kahtlus võib külastaja teie kampaanialehelt minema peletada olenemata pakkumise atraktiivsusest. Selle pärast on mõistlik vältida kampaanialehtedel igasugust kõrvalist infot. Kui soovite anda külastajale kampaaniaga otseselt mitte seotud infot siis tehke seda alles pärast seda kui külastaja on sooritanud toimingu, mid temalt ootate.

Selgitage külastajale väga täpselt, mida ja miks ta peab tegema. Mida te hakkate peale temalt saadud infoga. Kui soovitud tegevus (registreerimine, tellimuse esitamine vms) nõuab rohkem kui ühe lehe kasutamist siis talutage külastajat käekõrval nii, et tal oleks kogu aeg ülevaade kus ta asub ja miks ta seal on.

Kontrolli!

Mida iganes külastaja kampaanialehel ka tegema ei peaks – kontrollige, et ta saab seda teha! Piisab ainult väikesest tehnilisest apsakas ja teie kampaania võib täielikult läbi kukkuda. Kui kampaanialeht on ettevalmistatud käige see ise läbi ja laske ka mõnel oma kolleegil või tuttaval seda katsetada. Nii võite ära hoida ebameeldivaid üllatusi.

Mida külastajalt küsida?

Tehke nimekiri andmetest, mida te tahate külastajalt saada. Visake sealt välja kõik, mis ei ole absoluutselt vajalik! Kui mõtlete “seda võiks ju ka küsida” … siis ärge seda siiski küsige. Külastaja poolt täidetavad vormid peavad olema nii lühikesed kui võimalik. Iga väli, mille te lisate oma registreerimis- või tellimisvormile vähendab teie tagasiside protsenti.

Katsetage!

Tehke kampaaniale mitu lehekülge ja jagage külastajad nende vahel. Kasutage ühel rohkem teksti teisel vähem, küsige erinevaid küsimusi, selgitage välja, mis toimib ja mis mitte. Muutke oma kampaaniaid vastavalt saadud tulemustele. Nii leiate lahendused, mis annavad teile parimad tulemused.