Sevenline internetiturundus blog

Küsimused Seth Godin’ile

Eelmine nädal leppisin Seth Godin’iga kokku, et teen temaga intervjuu. Kui soovid oma küsimuse ka Seth’ile esitada, siis mine vastava DreamGrow internetiturundus blogi postituse juurde ja ja kirjuta oma küsimus kommentaariks. Homme võtan küsimused kokku ja saadan ära. (Siia võib muidugi ka küsimuse kommentari lisada).

Seth urundus

Nüüd on internet väikese tähega!

Natuke vähem kui aasta tagasi kirjutasin, et internet kirjutatakse suure ja väikese tähega. Siis ma olin radikaalne revolutsionäär, kes pakkus välja midagi ennekuulmatut. Reeglid pidid täitmiseks olema :)

OK! Nüüd on siis uued reeglid. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus (30.06.2008) on selline, et keeletoimkond neab mõlemat algustähevarianti keeleliselt korrektseks. Niisiis Internet ja internet. Huvitav on näha kuidas keel areneb.

Kogu otsus ise on selline:

Internet ja internet
Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus (30.06.2008)

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas mitmete asutuste ja isikute palvel algustähekasutust arvutivõrkude nimetamisel.

Seni antud soovitused (mh „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”) viitavad üksnes arvutivõrgule nimega Internet. Asjatundjate selgitusel on aga paralleelselt olemas üldisem võrgustiku mõiste, mida laensõnaga samuti internetiks nimetatakse ja mis oli tuntud enne ülemaailmsele arvutivõrgule Interneti nime andmist. Praktikas ei põhjusta algustähe erinevus arusaamatusi, kuigi suure tähega märgitakse konkreetset arvutivõrku ja väiketähega üldmõistet. Seepärast peab keeletoimkond mõlemat algustähevarianti keeleliselt korrektseks. Tähele tuleb panna, et nimena vormistamisel on sõnaühendites vaja kasutada sidekriipsu (Interneti-ühendus, Interneti-allikad), samas kui üldmõistet tähistava termini puhul saab ühendi kirjutada kokku (internetiühendus, internetiallikad).

DreamGrow Digital uuendus

Sevenline suurepärase tütarfirma, DreamGrow Digital, veeb sai endale täna uue näo. Sven kirjutab, et nüüd on internetiturundus-rätsepatel ka püksid jalas.

DreamGrow internetiturundus

Praegu on ikkagi tegemist alles toorikuga, mida on vaja nii sisu kui ka tehnilises osas kõvasti arendada. Seega, nagu tänapäeval tavaks, paneme külge suure sildi beeta ja toimetame edasi. Kõik, kes tahavad kommenteerida, kritiseerida, nõuanda, on teretulnud.